Història

Cobla Antiga del Comú

La Cobla Antiga del Comú és una formació que es va crear l’any 2007 i es va estrenar pel seguici del 2008, per Sant Antoni. Aquest fou el primer seguici que participà a la Festa Major de Sant Antoni de Vila-seca, impulsat des de l’Agrupació Cultural.

Ezequiel Molina Pino
President de la Cobla Antiga del Comú

Contactan's

Vols participar amb nosaltres? Compartir alguna idea? Parlem-ne!