Presentació

El Centre d’Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras és un projecte associatiu d’àmbit local que té per objectiu contribuir a l’enriquiment de la vida cultural del municipi. El nostre millor patrimoni és un poble amb ganes de saber sempre més.

Coneixement, divulgació i rigor científic

El Centre d’Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras, secció de l’Agrupació Cultural des d’aquest any 2020, va néixer el 2014 dels interessos i inquietuds d’un grup de joves locals que comparteixen un mateix afany per la divulgació de la cultura i el coneixement. En aquest sentit, es considera que a Vila-seca existeixen actualment les condicions suficients per intentar impulsar un projecte basat en el model i l’experiència dels centres d’estudis que des de fa anys han proliferat arreu del país. En aquest sentit, la iniciativa sorgeix del convenciment que la creació d’un centre d’estudis local pot contribuir significativament a la dinamització cultural del municipi, sumant-se així a l’esforç conjunt que en aquest àmbit realitzen les entitats i associacions ja existents.

El CEVS porta el nom de la Maria Elena Maseras, per tal d’homenatjar aquesta vila-secana, que va ser la primera dona a cursar estudis universitaris a l’Estat espanyol. Concretament va estudiar la carrera de medicina, tot i que mai li van permetre exercir.

Principis

El Centre d’Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras és, per damunt de tot, un projecte local, entenent aquest concepte en la seva accepció més complerta. Local en la mesura en què el projecte està orientat a contribuir a la dinamització de la vida cultural del municipi, i de forma molt especial, a posar en valor i reivindicar la seva història i el seu patrimoni. Però local també pel que fa a la voluntat d’assumir en les diferents activitats que es promoguin una perspectiva nítidament vila-secana tant pel que fa a la temàtica i l’enfocament, com als actius amb què comptar per dur-les a terme.

Volem ser un espai plural que sàpiga donar compte de l’enorme amplitud que tenen els àmbits de la cultura i el coneixement. D’aquesta manera, la interdisciplinarietat ha de ser una de les senyes d’identitat del projecte, ja que partim d’una concepció integral del coneixement i considerem que totes les seves branques han de ser cultivades per tal de poder obtenir una sòlida visió de conjunt de les coses.

El projecte assumeix també un ineludible compromís amb el rigor acadèmic i científic pel que fa al contingut de les activitats promogudes. Tanmateix, això no és obstacle en cap cas per dotar a aquestes activitats d’un caràcter eminentment divulgatiu i orientat cap a tot el públic vila-secà, ja que tenim el convenciment que és precisament a través d’aquesta tasca de difusió del coneixement i la cultura que podrem reivindicar el seu indispensable i incalculable valor social.

Com ens organitzem

El Centre d’Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras, secció de l’Agrupació Cultural de Vila-seca, funciona de forma totalment democràtica. No solament perquè considerem que és el sistema més just i representatiu, sinó perquè creiem també que la participació directa és la millor manera de fer totalment partícips del projecte a tots els socis i sumar, d’aquesta manera, totes les idees i iniciatives possibles per tal d’enriquir contínuament el centre d’estudis. En aquest sentit, ens esforcem perquè tant la presa de decisions com l’execució de les activitats siguin al més consensuades possible.

Ginés Puente
Ginés Puente Pérez
President del Centre d’Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras

Contactan's

Vols participar amb nosaltres? Compartir alguna idea? Parlem-ne!